Skrift som vänder sig till anhöriga oavsett ålder och situation. Syftet är att bekräfta de insatser som anhöriga gör och inge läsaren mod.

kr

Beskrivning

Denna skrift, framtagen av NSPH, Riksförbundet Hjärnkoll och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), vänder sig till anhöriga oavsett ålder och situation. Syftet med skriften är bekräfta de viktiga insatser som anhöriga till personer med psykisk ohälsa gör och inge anhöriga mod att våga lyfta fram egna behov och be om hjälp. Den visar på olika former av stöd, lyfter upp goda exempel och vikten av att söka hjälp för egen del.

Finns ej att beställa

Ladda ner som PDF

Ytterligare information

Vikt 78 g