På uppdrag av Socialstyrelsen tog NSPH fram rapporten Patienters och anhörigas erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder – En undersökning baserad på enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

kr

Beskrivning

På uppdrag av Socialstyrelsen tog NSPH fram rapporten Patienters och anhörigas erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder – En undersökning baserad på enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Utredare: Mårten Jansson, NSPH
Publicering: December 2022