På uppdrag av Socialstyrelsen tog NSPH fram rapporten Patienters och anhörigas erfarenheter av självvald inläggning i psykiatrin – En undersökning med analys och rekommendationer.

kr

Beskrivning

På uppdrag av Socialstyrelsen tog NSPH fram rapporten Patienters och anhörigas erfarenheter av självvald inläggning i psykiatrin – En undersökning med analys och rekommendationer.

Utredare: Mårten Jansson och Jessica Andersson
Publicering: September 2021