SE MIG HELA LIVET! En rapport om äldre med psykisk ohälsa samt äldre anhöriga med kunskapsöversikt, berättelser, diskussion samt utvecklingsområden.

kr

Beskrivning

Se mig hela livet! En rapport om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

NSPH-projektet ”Åldras och må bra” har i denna rapport dokumenterat och samlat erfarenheter från äldre personer med psykisk ohälsa samt från äldre anhöriga. Rapporten innehåller en kort kunskapsöversikt, en sammanfattning av dokumentationen samt berättelser från äldre personer.

NSPH identifierar också ett flertal utvecklingsområden inom området äldres psykiska ohälsa där den offentliga verksamheten behöver stärka upp sitt arbete, och ger förslag på insatser.