Hälsa & återhämtning

Att leva med psykisk ohälsa handlar inte främst om vård och omsorg. Det handlar om att leva sitt liv i gemenskap med andra. Ett liv som inbegriper frihet, delaktighet och…

Sida
Framtidskonferens för peer support

Den 28 januari 2019 är det framtidskonferens i Stockholm för det arvsfondsfinansierade projektet PEER Support. Så kan människor med egen erfarenhet av psykisk hälsa öka kvaliteten i vården! Peer support…

Evenemang
WMHD 2017 – Du kan göra skillnad

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa Människor med psykisk sjukdom är en utsatt grupp när det gäller den…

Evenemang
 Synpunkter angående merkostnadsersättningen 2020-10-14

NSPH har lämnat synpunkter på Försäkringskassans uppdrag att åstadkomma en nationellt likformig tillämpning av merkostnadsersättning samt en effektivare handläggning. Försäkringskassan anger – som långsiktigt mål – att det ska vara…

Artikel