Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder härmed in till en utbildning om stöd för anhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa. Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och arrangeras i samverkan med Ersta Sköndal högskola.

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom psykiatrisk verksamhet i landsting och kommuner, men är öppen även för anhöriga, gärna med koppling till intresseorganisationer inom området.

Utbildningen startar i höst och ges på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Den är förlagd till torsdagar och fredagar (heldagar) under veckorna 40, 43, 46, och 49, samt vecka 3 2015. Utbildningen och kurslitteraturen är kostnadsfri.
Frågor och intresseanmälan!
Vill du veta mer om kursen eller lämna en intresseanmälan går det bra att kontakta kursansvariga Ylva Benderix eller Monica Rönning Frick.
–  Ylva Benderix: ylva.benderix@anhoriga.se
–  Monica Rönning Frick: monica.ronning-frick@esh.se

Mer information om kursen finns på www.anhoriga.se och www.esh.se.

Prospekt Anhörig psyk ohälsa

Flyer Ny version 16 juni