Just nu arbetar NSPH med att ta fram en rapport om livsvillkor för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Du kan bidra med dina erfarenheter. Conny Allaskog, ordförande, och Mårten Jansson, utredare, berättar mer.

NSPH:s rapport är ett nytt årligen återkommande faktaunderlag som ska ge en övergripande bild av hur livssituationen ser ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.

– Psykisk ohälsa är något som kan påverka på många olika sätt, och därför är rapportens fokus också brett. Vi går igenom offentlig statistik bland annat om hälsa, utbildning, tillgång till vård, vårdköer, socialförsäkringar och arbetsmarknad för just personer med psykisk ohälsa eller för de som lever nära någon med psykisk ohälsa. Vi pratar även med kommuner och regioner för att se hur dessa arbetar med att ge patienter, brukar och anhöriga inflytande idag, säger Conny Allaskog.

Mårten Jansson och Conny Allaskog. Foto: Caroline Andersson.

NSPH är kända som den samlade rösten för brukare, patienter och anhöriga och rapporten ska även innehålla data från de med egen erfarenhet.

– Att ha röster från de med egen erfarenhet är såklart centralt för oss. Vi samlar in erfarenheter genom två enkäter, en för egenerfarna och en för anhöriga, och håller fokusgrupper och djupintervjuer. Enkäterna är öppna till sista februari och vi vill väldigt gärna att så många som möljligt besvarar dessa, svarar Mårten Jansson.

Rapporten ska varje år ha ett särskilt fokus och i år är temat ekonomi.

– Ekonomi är något som många av våra medlemsorganisationer brinner för. Psykisk ohälsa innebär tyvärr ofta sämre ekonomi både för de som har psykisk ohälsa och de anhöriga som lever nära. Genom att lyfta deras röster hoppas vi kunna förbättra läget för många av de som kämpar, avslutar Conny Allaskog.

Rapporten släpps den 10 oktober, på världshälsodagen för psykisk hälsa.