Idag träffade NSPH socialminister Jakob Forssmed och justitieminister Gunnar Strömmer för att diskutera hur civilsamhället kan involveras i det förebyggande arbetet mot kriminalitet. Under mötet deltog Zarah Melander, intressepolitiskt ombud, tillsammans med en rad andra paraplyorganisationer inom det sociala området.

Från NSPH lyfte vi bland annat att samhället måste stärka upp arbetet med psykisk hälsa. Särskilt viktigt är att se till att barn och unga med psykisk ohälsa inte hamnar utanför redan i en tidig ålder. Vi pratade även om behovet av stödverksamhet och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa och att brukarinflytande kan användas för att få till bättre och mer träffsäkra insatser.

Bakgrunden till mötet är en skrivelse som NSPH och 14 andra paraplyorganisationer skickade till företrädare för regeringen i höstas.

Deltagande representanter från civilsamhället samt socialminister Jakob Forssmed och justitieminister Gunnar Strömmer.