I ett samarbete mellan projektet Inflytande i rättspsykiatrin och Riksförbundet Hjärnkoll har fyra nya Hjärnkollambassadörer med erfarenhet av rättspsykiatri utbildats. I den här foldern kan du läsa mer om dessa.

kr

Beskrivning

En folder om Hjärnkollambassadörer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård

I ett samarbete mellan projektet Inflytande i rättspsykiatrin  och Riksförbundet Hjärnkoll har fyra nya Hjärnkollambassadörer med erfarenhet av rättspsykiatri utbildats. Den här gruppen utgör en
osynlig och utsatt patientgrupp. Därför är det viktigt att fler personer med egen erfarenhet av just rättspsykiatrisk vård får möjlighet att berätta om detta.

Inflytande i rättspsykiatrin är ett treårigt Arvsfondsprojekt (2020–2023) som drivs av NSPH. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Ett annat viktigt område är att minska självstigmat hos målgruppen samt att öka kunskapen om rättspsykiatri och bidra till en mer nyanserad bild.

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Ett av sätten Hjärnkoll ökar kunskapen om psykisk
ohälsa i Sverige är genom Hjärnkollambassadörernas föreläsningar om psykisk ohälsa, sin egen eller som anhörig.

I den här foldern kan du läsa mer om dessa fyra Hjärnkollambassadörer och om samarbetet.

Ladda ner som pdf

Ytterligare information

Vikt 11 g