Anhörig

Den som lever nära någon som drabbas av ohälsa vill kunna vara ett stöd och bidra med kunskaper och vara en resurs när vården utformar insatser och behandlingar. Ofta upplever…

Sida
Är du anhörig till någon med samsjuklighet?

Har du en vän eller familjemedlem som har både psykisk ohälsa och beroende/skadligt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel? Dela med dig av dina erfarenheter och berätta vad du som…

Sida
App för anhöriga 2021-05-19

Är du anhörig till en person med schizofreni eller annat psykiatriskt tillstånd kopplat till stort stigma? Nu har du möjlighet att testa en ny app som är under utveckling –…

Artikel
Stort behov av nationell stödlinje 2022-03-08

NSPH har lämnat ett yttrande över Folkhälsomyndighetens uppdrag angående en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående. Utifrån NSPH:s erfarenheter var…

Artikel
Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Målet med NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel)….

Sida
Psykisk ohälsa har ingen ålder

En halvdagskonferens om äldres psykiska hälsa. Ta del av aktuell kunskap inom området, inspirerande exempel och konkreta verktyg för att kunna arbeta vidare. Kristina Båth, tidigare kanslichef för RSMH, leder…

Evenemang
Olika bilder av psykisk (o)hälsa – WMHD 2022

Olika bilder av Psykisk (o)hälsa – NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksammar Världsdagen för Psykisk hälsa. Välkommen till en eftermiddag där personer berättar om sina egna erfarenheter med psykisk (o)hälsa. Inbjudan…

Evenemang