NSPH med våra 13 medlemsorganisationer finner det oacceptabelt att den nationella Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Vi uppmanar därför alla att skriva under uppropet #räddahjälplinjen!

 

BAKGRUNDSINFORMATION

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer via en jourtelefon som är öppen alla dagar. Hjälplinjen arbetar förebyggande genom att erbjuda en första kontakt kring psykisk ohälsa samt hänvisning till rätt instans för den som behöver mer hjälp.

Vi oroas djupt av beskedet att Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar och att trycket på de övriga, ideellt drivna, hjälplinjerna redan är för stort. Hur kan man då besluta om att lägga ner den enda rikstäckande hjälplinjen med statlig finansiering?

Det är ett stort svek mot människor med psykisk ohälsa och ett beslut som kommer leda till ökad belastning på vården och större samhällskostnader på sikt. Det går också direkt emot regeringens satsningar på suicidprevention samt löfterna att göra det lättare att söka hjälp.

Vi kräver därför att en långsiktig finansiering säkras för att behålla Hjälplinjen!

Kravet riktas mot:

1. Programrådet inom Inera AB som tog beslut om att lägga ner Hjälplinjen

2. Ansvariga politiker inom landets regioner som inte är villiga att fortsätta finansiera Hjälplinjen

3. Regeringen i allmänhet, och socialdepartementet i synnerhet, då det yttersta ansvaret för att jobba suicidpreventivt och säkra adekvat vård ligger på våra beslutsfattande politiker. Ideella organisationer kan inte förväntas ta det ansvaret.

Uppropet #räddahjälplinjen är initierat av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

NSPH är samarbetsorganisation för tretton organisationer inom det psykiatriska området: Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, Frisk & Fri, FMN, OCD-förbundet, RFHL, RSMH, Schizofreniförbundet, Shedo, Spes, Suicide Zero, Sveriges Fontänhus och ÅSS.