I mitten av november var jag i Addis Abeba, Etiopien, för att föreläsa om mänskliga rättigheter för UNICEF och studiebesöka ickestatliga människorättsorganisationer. Där gav Sveriges ambassad och Svenska Institutet mig möjligheten att bl. a besöka en av Afrikas världsledande verksamheter inom arbete för barn med autism. Det var en stark upplevelse. I rum efter rum hade man på dagboendet Joy Center ordnat stationer där de unga fick lära sig att utvecklas för att integreras i samhället. Samtidigt arbetade man parallellt för att viktiga delar av samhället i sin tur skulle integrera sig med dem. Läs gärna mer om besöken på de olika organisationerna på Afrikas Horn i nättidningen Barns Rättigheter.

Här kan du se en kort film om det etiopiska inititativet:

Den här konstruktiva stämningen fanns på många av de arbetsplatser jag besökte; en idé om att ingen tid finns att förlora. Det är idag det ska bli bättre. Även om det var stor skillnad på hur mänskliga rättigheter uppmärksammas på landsbygd och i storstaden, fanns det flera nationella insatser som skulle kunna väcka inspiration långt utanför landets gränser. Exempel på det fanns inom allt från stoppandet av könsstympning till vikten av flickors utbildning.

Johanna Wester,
projektledare för antidiskrimineringsprojektet Din Rätt