VISA VÄGAR 2019 – vårens stora konferens för en mer personcentrerad psykiatrisk vård 

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, anordnade den 7 maj sin inspirationskonferens Visa Vägar. Den riktas till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra psykiatriska vård-och stödverksamheter. Under konferensen lyfte vi fram en rad exempel på hur vårdens aktörer – tillsammans med brukarrörelsen – kan skapa mer delaktig och personcentrerad  psykiatrisk vård, stöd och omsorg.

Föreläsarnas presentationer:

God och nära vård – varför och hur?
Anna Nergårdh, enskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård

Från mottagare till medskapare NSPH
Kajsa Westling, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Den Egna Berättelsen 7 maj
Irene Oryema, Hjärnkollambassadör och Caroline Lindström, från Hjärnkoll-projektet Den egna berättelsen

Patientforum – meningsfulla samarbeten mellan vård och brukare

Michelle Nilsson, NSPH Skåne: om patientforum
Mårten Jansson, utvecklingsledare NSPH: om brukarstyrda undersökningar

Vägen tillbaka med Återhämtningsguiden som verktyg
Conny Allaskog och Jessica Andersson, NSPH Skåne

Peer support – så kan vård och omsorg förbättras med
hjälp av egenerfarna stödpersoner

Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig för peer
support, NSPHiG och Ingalill Massiani, peer supporter

 

Besökarnas känslor efter att deltagit i Visa Vägar 2019

 

Med hjälp av verktyget Menimeter fick vi veta mer om vad åhörarna tyckte under Visa Vägar:
bland annat om de tror att brukarinflytandet har ökat om 10 år samt en lång rad intressanta förslag på hur brukarinflytandet ska kunna förstärkas.
Mer info om utfallet av Mentimeter-undersökningarna här

Läs mer om dagen: Visioner och förändringsvilja på Visa Vägar 2019

Program för dagen finns här

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.

Konferensen arrangerades av NSPH i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ABF Stockholm.