Lokalt Forum är ett lokalt storstadsnätverk inom NSPH, som idag släppt resultatet av en enkät de genomfört i Malmö under hösten 2014. Syftet med enkäten var att Lokalt Forum skulle få brukarnas och användarnas synpunkter på psykiatrin, för att därigenom ta fram en strategi för sitt framtida arbete.

Läs mer om Lokalt Forum och enkäten här:

Info om Lokalt Forum

Brukarenkät – kortfattad info

Brukarenkätens rapport