Idag besökte NSPH:s ordförande och intressepolitiska ombud riksdagen för att träffa Socialdemokraternas riksdagsledamöter i socialutskottet.

Under mötet presenterade vi NSPH som organisation och vilka frågor som är viktiga för oss och våra medlemsorganisationer. Det var ett givande möte som bland annat berörde jämlik vård, satsningar på barn och unga, finansiering för civilsamhället, samsjuklighet och nationella hjälplinjen.

På bild, från vänster:
Dzenan Cisija, Anna Vikström, Gustaf Lantz, Mikael Dahlqvist, Conny Allaskog, ordförande NSPH, Zarah Melander, intressepolitiskt ombud NSPH, Yasmine Bladelius, Fredrik Lundh Sammeli.