Innehåller intervjuer med anhöriga till personer med samsjuklighet, framtagen inom projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.

kr

297 i lager

Beskrivning

ATT VARA ANHÖRIG TILL NÅGON MED SAMSJUKLIGHET
Om anhörigas upplevelser och behov

I rapporten ”Att vara anhörig till någon med samsjuklighet” får vi genom intervjuer med anhöriga till personer med samsjuklighet ta del av de anhörigas egna upplevelser och berättelser. Rapporten riktar sig till dig som i ditt uppdrag eller yrke möter anhöriga, till dig som själv är anhörig, eller till dig som har ett intresse för frågorna. Den är framtagen inom det arvsfondsfinansierade projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.

Syftet är att ta del av hur de anhöriga själva beskriver hur det är att vara anhörig, vad det inneburit för deras liv, samt vilket stöd de fått, vad de ansett sig behöva och vad som varit hjälpsamt i deras återhämtning. I rapporten har totalt 64 anhöriga intervjuats och de har haft olika roller i förhållande till den närstående som har en samsjuklighet. Många har varit föräldrar, men också syskon, partners och vänner har intervjuats.

I rapporten blir några teman centrala. Exempel på detta är konsekvenser för den egna hälsan av att vara anhörig, men också känslor som är återkommande för de intervjuade i form av oro och maktlöshet. Vi får också ta del av den vilja som finns hos anhöriga att ses som en resurs av vården, en resurs som kan bidra med viktiga kunskaper. Rapporten tar också upp vad de anhöriga själva beskriver är deras behov och vad som varit viktigt för deras återhämtning.

Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till mer kunskap kring hur det kan vara att vara anhörig till någon med samsjuklighet och att rapporten kan bli en pusselbit i det framtida stödet som samhället utformar till anhöriga.

Ladda ner som PDF

 

Ytterligare information

Vikt 220 g

Du kanske också gillar …