Välkommen på en första introduktionsträff för blivande samtalsledare för patientforum.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8 i Örebro

Frågor: Emelie Lundin (projektledare) 076-698 63 45 eller emelie.lundin@nsph.se