Den 26/8 2022 är det dags för projektet Inflytande i rättspsykiatrin och RSMH Örebros sjätte träff av studiecirkeln Din egenmakt.

Träffen hålls för patienter på Rättspsykiatriska kliniken i Örebro.

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta:
Connie don Marco, processledare och studiecirkelledare, Inflytande i rättspsykiatrin
079-065 37 31
connie.donmarco@nsph.se

Genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH och Allmänna arvsfonden.