Hjärnkollambassadören Mats Arndtzén berättar om sin fascinerande och omvälvande livsresaI dag mår han bra och beskriver sig som stabil och med stort socialt umgänge. Men hans liv har varit präglat av en rad livskriser, utredningar, behandlingar och rehabilitering utifrån först konstaterat schizoaffektivt syndrom och senare i livet en OCD-diagnos 

Erfarenheterna resulterade i att han skrev boken “Att leva med schizoaffektivt syndrom”. Där berättar han om sitt liv; om hur kriser, intressen, arbeten, relationer, diagnoser och vård format honom till den han är i dag. Ofta tar det lång tid både att utveckla psykisk sjukdom och att återhämta sig och lära sig leva med dess konsekvenser.  

Genom att skriva min historia så blev jag offentlig med min sjukdom, och står för det. Jag har fått en förståelse för mig själv, och det som hänt i mitt liv, säger han. 

Viktiga milstolpar i livet har varit de arbeten som han utfört, vilket fått honom att känna sig behövd, och de relationer som han haft tidigare i livet. De har stärkt hans egenvärde, och gett honom känslan att han är värd att älska.  

Om du vill köpa Mats bok kan du göra här, eller här.