Den 3 december håller SKL och kampanjen Hjärnkoll en heldagskonferens för bättre psykisk hälsa i kommun och landsting.

 Du får bland annat forskarsvar på följande två frågor:

  1. Hur kan de organisatoriska förutsättningarna för bättre chefsskap förbättras i kommunala verksamheter?
  2. Vilka konkreta insatser kan vi satsa på för ett hållbart arbetsliv i kommun- och landstingsstyrda verksamheter?

Dagen fylls även med praktiska lösningar

Bland annat kommer Sundsvalls kommun och berättar om sin arbetsmetod, SEB berättar  om sitt proaktiva arbete för att minska sjukskrivningar och kampanjen Hjärnkolls ambassadörer berättar om hur du kan agera som chef för att förebygga psykisk ohälsa på jobbet.

 

Dagen rymmer mycket mer, och det finns goda möjligheter för att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner och landsting. Läs hela programmet som är bifogat, och anmäl dig innan 17 november på www.skl.se

Läs mer (pdf)