Nu är den nya versionen av studiecirkeln ”Din egenmakt” äntligen klar! Den ersätter det gamla studiematerialet ”Din egen makt”, och erbjuder samma möjlighet att reflektera tillsammans med andra om vad du behöver för att våga, orka och vilja nå de mål som är viktiga i livet för dig.

-För NSPH är studiecirklarna vi erbjuder viktiga av flera anledningar. Dels för att det är en demokratisk grundsten att människor med psykisk ohälsa vågar höja sina röster och hävda sina rättigheter, dels för att NSPH vill kunna få brukarrepresentanter som är trygga i sin roll när de delar med sig av sina erfarenheter i olika sammanhang, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på  NSPH.

Den har tagits fram av NSPH i samarbete med Sensus, med finansiering av Folkhälsomyndigheten. Den har nytt utseende – med form och illustrationer av formgivaren Helena Lunding – och har fått ett mer överskådligt upplägg med en tillhörande ledarhandledning.

Kerstin Selén på Sensus har tagit fram innehållet i Din egenmakt, i nära samarbete med NSPH

-Vi frågade tidigare cirkelledare vad de ville ha med i den nya versionen av studiecirkeln och de tyckte att det var viktigt med kreativa metoder, vilket öppnar upp för samtal och nya tankar, säger Kerstin Selén på Sensus som är författaren till Din egenmakt.

En annan aspekt som har varit viktig att ta med i studiecirkeln, utifrån de tidigare erfarenheterna, att bestämma sig för ett specifikt utvecklingsprojekt. Något i livet som man vill förbättra och arbeta med under cirkelns gång.

Studiecirkeln är uppbyggd av tio mötestillfällen, som bland annat tar upp ämnen som självkänsla och egna drivkrafter. Den ställer frågor som: Vilka värderingar är viktiga för mig? Vad styr mitt liv? Har jag rimliga förväntningar på mig själv och på livet? Hur hittar jag modet att våga säga JA? Eller modet att kunna säga NEJ?

Rose Britten Austin och Gudrun Ohlsson har testat den nya studiecirkeln och verkar nöjda med resultatet

Det nya materialet har hårdtestats av en referensgrupp som gjort en pilotstudiecirkel, under ledning av de erfarna cirkelledarna Rose Britten Austin och Gudrun Ohlsson på Studieförbundet Vuxenskolan, SV. De har sedan återkopplat till NSPH och Sensus om vad de tycker om det nya upplägget.

-Vi är jätteglada över den nya studiecirkeln. Detta är lättare att arbeta med jämfört den gamla och det märks att upplägget fungerar bra på deltagarna. De öppnar lättare upp och berättar om egna erfarenheter, säger Gudrun Ohlsson.

NSPH:s studiematerial finns digitalt tillgängliga på nsph.se och kan beställas i fysiska exemplar från vår webbshop.

Ladda ner studiecirkeln här