Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från personer med psykisk ohälsa.

Efter ett intensivt utvecklingsarbete har Socialstyrelsen lanserat det utlovade utbildningsmaterialet om bemötande av personer med psykisk ohälsa: DET VI INTE SER. Uppdraget kommer från Socialdepartementet som vill försöka komma till bukt med att många med psykisk ohälsa upplever att de blir dåligt bemötta inom sjuk- och hälsovården.

Många organisationer har varit involverade i att ta fram materialet, inklusive SPES, Balans, RSMH, Frisk och Fri, Mind samt Riksförbundet Hjärnkoll med dess ambassadörer. Många personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har delat med sig av sina historier och tankar om bemötande.

Annika von Schmalensée

-Det här projektet har varit helt fantastiskt att arbeta med. Jag är otroligt tacksam för all hjälp vi har fått. Folk har varit så generösa med att dela med sig av sina erfarenheter – det är fantastiskt, säger Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen, som lett arbetet med att ta fram materialet.

”Det vi inte ser” har tagits fram i samverkan med personal, patienter och anhöriga, och har utformats flexibelt för att möta vårdens behov, inom psykiatrin, somatisk specialistvård samt primärvården. Utbildningen bjuder på konkreta förslag om hur man kan bemöta de känslor som kan uppstå i svåra situationer.

-Alla har egentligen nytta av materialet, i mötet med människor som mår dåligt och behöver bli bra bemötta. Det gäller såväl personal inom vården och anställda på myndigheter som privatpersoner och engagerade inom den ideella rörelsen, säger Annika von Schmalensée.

Lyssna är en sak – höra är en annan

De svåraste situationerna kring bemötande har iscensatts med rollspel, som exempelvis vid självmordsrisk, ångest, sorg eller ovilja att prata om sitt mående. Psykiatrikern Ullakarin Nyberg har medverkat vid de berörande filminspelningarna, som har improviserat fram.

-Det är ett banbrytande material som vi hoppas ska inspirera andra i hur man kan arbeta. Här väjer man inte för att ta upp svåra situationer, vilket gör att man kan våga ta ett steg vidare i sitt bemötande, säger Anki Sandberg, ordförande i NSPH, som ger Socialstyrelsen beröm för det väl genomförda brukarinflytandet i arbetsprocessen.

I början av juni kommer Socialstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten arrangera en samlingsdag för erfarenhetsutbyte där andra myndigheter, exempelvis Kriminalvården, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden kan ta del av bland annat materialet Det vi inte ser.

DET VI INTE SER – Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten

Utbildningsmaterialet består bland annat av:

  • Rollspel
  • Filmer
  • VR-film
  • Reflektioner
  • Gruppdiskussion
  • Kommunikationsnycklar
  • Konkreta verktyg
  • Stöd för ledare

Materialet finns här: Utbildning – Det vi inte ser
(Man behöver skapa ett konto och logga för att ta del av utbildningen)