Den femte maj startar NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, tillsammans med Oxelösunds kommun upp en samtalsgrupp på finska med temat Åldras och må bra. Samtalsgruppen är öppen för dig som är 65 år eller äldre, och leds av en äldre kvinna och en äldre man som själva har finsk bakgrund. 

Zarah Melander. Foto: Caroline Andersson

Sedan 2019 driver NSPH ett projekt i Sörmland med fokus på äldres psykiska hälsa och delaktighet i utformning av vård och stöd. Projektet har genomfört samtalsgrupper på svenska i Nyköping, Oxelösund och Gnesta och startar nu upp samtalsgruppen på finska i Oxelösund. Zarah Melander, projektledare på NSPH, om varför det är viktigt att prata om åldrandet och hur vi mår: 

– För många är det värdefullt och läkande att blicka tillbaka på hur livet varit hittills och vad de nu har framför sig, och framför allt att dela detta med andra i liknande ålder och bakgrund.  När du pratar högt om dina erfarenheter kan du få andra infallsvinklar på lösningar och problem, och se att du inte är ensam om att känna som du gör. 

I Oxelösund beräknas cirka 14 procent av invånarna ha finsk bakgrund och kommunen ingår sedan 2015 i förvaltningsområdet för finska. Päivi Hellberg, folkhälsostrateg och samordnare för det finska förvaltningsområdet, samverkar med projektet sen några år och är kommunens initiativtagare till samtalsgruppen.  

– Vi är väldigt glada över möjligheten att anordna en samtalsgrupp på finska. Många sverigefinnar är tvåspråkiga men finska är oftast känslospråket. Att samtala om åldrande och hälsa blir mer innerligt när man kan göra det på sitt modersmål.  

Anmälan

Den finskspråkiga samtalsgruppen hålls torsdagar klockan 14–16 den 5, 12, 19, 26 maj i Oxelösund och kräver föranmälan. Kontakta Päivi Hellberg för anmälan och mer information, 0155-381 72, paivi.hellberg@oxelosund.se. 

Finskt förvaltningsområde

Att ingå i finskt förvaltningsområde innebär att kommuninvånare har lagstadgade rättigheter att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen samt att få viss service, som förskola och äldreomsorg, på finska. Kommunen ska dessutom främja sverigefinländarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.  

Om projektet

Projektet Åldras och må bra har som mål att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. 

Kontakter 

Päivi Hellberg, samordnare finskt förvaltningsområde, Oxelösunds kommun. 0155-381 72 paivi.hellberg@oxelosund.se 

Zarah Melander, projektledare NSPH – Åldras och må bra, 076-511 26 00, zarah.melander@nsph.se.