Rädda Hjälplinjen!

NSPH med våra 13 medlemsorganisationer finner det oacceptabelt att den nationella Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Hjälplinjen, som etablerades i början av 2000-talet på initiativ av oss brukarorganisationer, är den etablerade stödfunktion som människor hänvisas till när de behöver tillfälligt stöd vid psykisk kris. Hundratals samhällsaktörer – vårdgivare, myndigheter, kommuner, massmedia, skolor, företag, ideella organisationer och religiösa samfund – hänvisar till Hjälplinjen när de kontaktas av personer som mår psykiskt dåligt och akut behöver stöd.

Efter årsskiftet kommer hjälpsökande istället att hänvisas till befintliga vårdcentraler, psykakuter och BUP. Med längre köer, försämrad tillgänglighet och ökade samhällskostnader som följd.

Sverige behöver en nationell stödlinje för människor i kris.
Allt annat är ovärdigt ett välfärdsland!

Vi försöker därmed på olika sätt skapa ökad medvetenhet om konsekvenserna av nedläggningen och påverka våra politiska beslutsfattare – genom debattartiklar, kontakter med  media (se nyhetsspalten intill), direktkontakt med politiker och inte minst genom uppropet #räddahjälplinjen. 

 

DU kan hjälpa till  – skriv under uppropet #räddahjälplinjen!