Den 10 oktober är det dags att återigen uppmärksamma World Mental Health Day. I år riktar vi på NSPH fokus mot ungas psykiska hälsa. Under konferensen får vi aktuell fakta om ungas psykiska hälsa, höra ungas egna röster och exempel på hur vi vuxna kan erbjuda bättre hjälp.

Evenemanget sänds digitalt och det finns plats för begränsat antal deltagare på plats i studion i Stockholm. Det finns möjlighet att se konferensen i efterhand via vår Youtube. Kostnadsfritt!

Anmäl dig här

Program

Inledningstal
Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa på SKR 

Föreläsningar
Unga Hjärnkollambassadörer berättar om sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa
 

Kartläggning av ungas psykiska hälsa
Sara Fritzell från Folkhälsomyndigheten presenterar lärdomar från deras och MUCF:s kartläggning om ungas psykiska hälsa: Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva.

Psykiatrin i siffror – barn och unga
Mikael Malm från SKR presenterar relevant data från kartläggningen
Psykiatrin i siffror med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin.

“Man blir mer sjuk av att få hjälpen att fungera!”
Samtal med brukarrepresentanter och projektledare för Region Sörmlands projekt Tillsammans för unga vuxna. Samtalet leds av Mårten Jansson, NSPH.

“Bjud inte in oss – ge oss verktyg att bjuda in er!”
Samtal med deltagare och projektledare i Funktionsrätt Uppsala kommuns dialogprojekt Jag gör politik. Projektet drevs tillsammans med unga vuxna med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som står utanför arbete och studier. Samtalet leds av Mårten Jansson, NSPH.

Illustrationer: Kari Modén