Med coronaviruset kom kravet på att snabbt ställa om till digitala lösningar. Även om förutsättningarna varierar verkar flera av NSPH:s medlemsorganisationer ha lyckats bra – och ser såväl fördelar som utmaningar med omställningen. Att ha möten och föreläsningar digitalt möjliggör att fler kan delta, även anonymt. Samtidigt kräver den digitala omställningen både tid och resurser, vilket kan bli svårt för en liten förening med små medel.

Mariah Levicsek, kommunikatör på Riksförbundet Balans

Mariah Levicsek, kommunikatör på Riksförbundet Balans, berättar att nästan ingen i styrelsen eller personalen hade erfarenhet av att jobba digitalt. Men de blev tvungna att lära sig olika digitala lösningar, så som Microsoft Teams, och det snabbt.

– I april genomförde vi vårt årsmöte på Teams och det gick över förväntan, säger hon.

Balans planerar att arbeta med sina olika utbildningar i läroplattformen Learnify tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, där deltagarna kan hämta materialet. Sen har de träffarna i Zoom. Planer finns också på att hålla digitala samtalsgrupper i september med hjälp av Learnify, Teams och Zoom.

Eric Donell, vice förbundsordförande, Uppsala län

Även Attention agerade snabbt och startade ”Attentions karantär-TV” för att bibehålla gemenskapen, berättar Eric Donell, vice förbundsordförande, Uppsala län.

– Vi körde en gång i veckan i tio veckor, tills sommaren kom och det började kännas lättare. Vi har också uppmanat och visat hur man kan hålla möten och cafékvällar digitalt och många har nappat på det. Förbundsstyrelsen har sammanträtt digitalt. Vår årliga föreningskonferens blir denna gång via Zoom, med bland annat sex parallella workshops, säger han.

En stor fördel för SHEDO, som jobbar med ätstörningar och sjävskadebeteende, är att de redan innan corona var vana vid att jobba digitalt.

– SHEDO startade 2008 efter att internetforumet startade 2006, så stor del av vår grund ligger just i onlineverksamhet, vilket jag tror påverkar att det för oss ändå har gått bra i omställningen, berättar Jessica Andersson, ordförande för SHEDO.

Samtliga volontärer upplevde att de hade fått tillräcklig utbildning för att kunna starta upp sitt uppdrag, vilket var väldigt lovade, Jessica Andersson, ordförande SHEDO.

I dag erbjuder SHEDO digitala föreläsningar om självskadebeteende och ätstörningar för verksamheter via Zoom Meetings eller Zoom webinar. I våras startade de öppna föreläsningar för drabbade och närstående, och i höst planerar de att hålla digitala webinarier för yrkesverksamma. Föreningens höll nyligen sin nätverksträff för representanter digitalt. Det fungerade fint, berättar Jessica och säger att de redan har hunnit utvärdera en del av sitt digitala arbete.

Jessica Andersson, ordförande för SHEDO.

– I maj genomförde vi digitala utbildningar till volontärer i vår stödchatt, Självskadechatten. Den utvärderades med enkät och samtliga volontärer upplevde att de hade fått tillräcklig utbildning för att kunna starta upp sitt uppdrag, vilket var väldigt lovade. Det har också gått mycket bra för volontärerna nu när de kommit igång, säger Jessica Andersson.

Frisk & Fri började under våren hålla digitala öppna träffar i Zoom, och under sommaren hölls träffarna varje vecka för drabbade och närstående.

Vi kommer att planera digitala öppna träffar även under hösten och vi har pratat om att behålla det även när pandemin är över. Just för att vi öppnar möjligheten för fler att delta, Maja Engström, kommunikatör på Frisk & Fri.

Maja Engström, kommunikatör på Frisk & Fri.

– Vissa träffar var dagtid och vissa kvällstid. Där fanns ledare i olika lokalavdelningar och träffarna var öppna för alla. Vi kommer att planera digitala öppna träffar även under hösten och vi har pratat om att behålla det även när pandemin är över. Just för att vi öppnar möjligheten för fler att delta, säger Maja Engström, kommunikatör på Frisk & Fri.

Frisk & Fri håller även sina föreläsningar digitalt, vilket har haft positiva effekter.

– Att kunna föreläsa digitalt innebär ju att vi kan ta emot bokningar från alla delar av landet, så det är nog också något vi kommer att fortsätta med. I dagsläget kan vi inte på grund av tid föreläsa på orter som ligger för långt bort från våra lokalavdelningar, säger hon.

Maja Engström berättar att all personal på rikskansliet arbetat hemifrån sen i våras, och de kommer att fortsätta med det i stor utsträckning även i höst.
– Vi haft förmiddagsfika och eftermiddagsfika online för att få möjlighet att inte bara ses i jobbrelaterade möten, säger hon.

RSMH har tillsammans med ABF tagit fram flera digitala studiecirklar, och även en digital rösthörargrupp.

– Vår förbundsstyrelse och vårt arbetsutskott har träffats digitalt sedan mars. Vi jobbar mestadels i Zoom, men använder också Teams, säger Kristina Båth Sågänger, kanslichef på RMSH.

Skribent: Tove Lundin

Plus och minus med att ställa om till digital verksamhet

FÖRDELAR

 • Vi kan nå medlemmar där vi inte kan erbjuda fysiska aktiviteter på hemorten och på så sätt växa i organisationen.
 • Föreläsningarna kan få en helt annan bredd när de görs digitalt. Då vi föreläser om känsliga ämnen kanske inte en drabbad vågar eller orkar gå till en föreläsning fysiskt, men att lyssna anonymt digitalt kan vara lä Tröskeln till deltagande blir mindre.
 • Tiden är ju för många begränsad. Då kan det underlätta mycket att kunna delta på en digital utbildning, volontärträff eller liknande. Fler kan närvara än vid en fysisk träff.
 • Det har blivit lättare att bedriva styrelsearbete och att få ihop en styrelse. Det blir också effektivare styrelsemöten.
 • Minskade kostnader.
 • Möjlighet att ses oftare och vara flexibel.

UTMANINGAR

 • Kunskap och resurser. Det blir mycket jobb för kommunikatörerna, med hjälp från IT-leverantör.
 • Planering, ingen vet hur pandemin ska fortsätta, i vilken omfattning och under hur lång tid.
 • Väldigt tråkigt att inte kunna ses. Det mänskliga samspelet är viktigt.
 • Många blir trötta av att sitta mycket framför en skärm.
 • Svårt att planera och samarbeta digitalt istället för irl
 • Saknar de mänskliga mötena.
 • Alla medlemmar har inte så goda förutsättningar att delta digitalt, på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, brist på hårdvara och internet.
 • Medarbetarna på kansliet har inte haft erfarenhet eller kompetens att genomföra digitala arrangemang. Mycket tid har gått åt till förberedelser, kompetensutveckling och planering.