Från den 7 juni 2021 så intar Maria Sundström rollen som verksamhetschef för NSPH respektive Hjärnkoll. Vi önskar henne varmt välkommen!

Vem är du?

Maria Sundström, NSPH. Fotograf: Lisa Ringström, NSPH

–Jag har ett stort engagemang inom den ideella sektorn och ett brinnande intresse för att få göra skillnad. Jag trivs allra bäst när jag får vara i ett sammanhang som känns meningsfullt och som bidrar till att människor får må bra och där allas värde och rättigheter tas tillvara. Som anhörig och nära vän har jag erfarenhet av psykisk ohälsa och hur det påverkar såväl personen som de nära anhöriga. Jag lever tillsammans med Göran och vi har två barn som båda är utflugna ur boet, Elin 24 år och Linus 21 år. Jag är uppvuxen på en gård i Västergötland och kom som 20-åring till Stockholm för att börja min yrkesbana som undersköterska.

Vad lockade dig med NSPH?

–Jag har ett starkt intresse för hälsa och allra helst psykisk hälsa. Fler och fler i samhället mår psykiskt dåligt och det berör alla åldrar och samhällsklasser. NSPH arbetar med de här frågorna tillsammans med de anslutna organisationerna och jag vill gärna bidra till påverkan och förändring för att öka människors välmående. Att aktivt få vara delaktig i att driva på samhällsdebatten med att öka brukarinflytandet och att motverka fördomar och minska stigmat kring psykisk ohälsa känns både viktigt och meningsfullt för mig.

Jag ser gärna att NSPH blir en ännu viktigare aktör inom området för psykisk ohälsa

Vad har du gjort tidigare som du ser att du har nytta av i nya jobbet som verksamhetschef för NSPH?

– Jag ser att mina 16 år inom den ideella sektorn och mina 13 år som chef är något som jag kommer att ha stor nytta av. Jag har med mig erfarenhet att leda arbetet inom olika verksamhetsområden samt att driva och genomföra organisationers förbättrings-och utvecklingsarbete, senast i rollen som kanslichef på Riksförbundet FUB. Med den erfarenheten jag har att driva opinionsbildning och intressepolitiskt påverkansarbete vill jag tillsammans med kansliet leda verksamheten mot resultat som är till nytta för organisationen och för dem vi företräder. Jag ser gärna att NSPH blir en ännu viktigare aktör inom området för psykisk ohälsa.

Finns det något inom psykisk hälsa som du brinner lite extra för?

–Jag vill sätta mig in mer i arbetet och NSPH:s viktiga frågor för att tillsammans med styrelse och kansli påverka myndigheter och beslutsfattare för att minska psykisk ohälsa och lidande för den enskilde individen och deras anhöriga. Ett annat område som jag blivit mer och mer intresserad av är kostens och motionens betydelse för vårt välmående. Många med mig har nog läst boken Hjärnstark. Det ska bli intressant att följa vad forskningen kommer fram till mer inom området.

Har du något motto?

Vill man så kan man. Ser jag i backspegeln så har detta följt mig och det är något jag velat förmedla till mina barn. Är det något som man verkligen vill så brukar det oftast gå att klara av. Det går att lösa de utmaningar och problem som kommer i ens väg om viljan finns för att nå sitt önskade läge.   *

Eller någon okänd talang?

Jag kan nog inte skryta om någon okänd talang, men jag utbildade mig till kraniosakral terapeut för några år sedan. De allra närmaste får ibland en behandling och det brukar oftast bli uppskattat.