På Giving Tuesday den 30 november vill NSPH rikta ett stort tack till alla engagerade inom våra medlemsorganisationer och den ideella brukarrörelsen: Utan er hade vårt arbete för en bättre psykiatri och en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa inte varit möjlig! 

Giving Tuesday är givandets egen dag då organisationer, företag och privatpersoner världen över sätter engagemang och generositet i centrum. Många organisationer ser dagen som ett tillfälle att engagera sina givare, volontärer eller ambassadörer eller som ett fint tillfälle att säga tack.

Giving Tuesday startade som en reaktion mot konsumtionsdagar som Black Friday och Cyber Monday. Idag är det en global folkrörelse spridd i många länder som sätter engagemang i centrum och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället.

Som paraplyorganisation vill NSPH på Giving Tuesday uppmärksamma våra medlemsorganisationer som alla arbetar för psykisk hälsa och minskad stigmatisering kring psykisk ohälsa.

Vi hoppas att ni är många som vill stötta dem i deras viktiga arbete. Gå gärna in och skänk en gåva till någon av dem som ni vill stötta!
#givingtuesdaysweden

Mer information om vår medlemsorganisationer finns här