Sten arbetar sedan tidigare i NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin och kliver nu även in i rollen som samtalsledare i projektet Åldras och må bra, för äldre med psykisk ohälsa. Förutom sin egen erfarenhet av att leva med bipolär sjukdom är han också utbildad mentalskötare och har länge varit medlem, och engagerad, i RSMH och Attention.

Sten Lundin. Foto: Caroline Andersson.

Nu i vår ska du hålla ett antal samtalsgrupper runt om i Sörmland med tema Åldras och må bra. Hur känns detta?

– Det är en positiv möjlighet att insamla erfarenheter samt förbättringsförslag till vård och omsorg samt bygga gemenskap och bryta ensamheten.

Hur har du stött på målgruppen äldre med psykisk ohälsa tidigare?

–  Jag arbetade på Sveriges första äldreboende för personer med psykiska sjukdomar. Via det har jag erfarenhet av att arbeta med äldre med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar, men jag har även som anhörig mött psykisk ohälsa hos äldre.

Vad ser du behöver göras för gruppen äldre med psykisk ohälsa?

–  Det skulle behövas längre och mer djupgående undersökning för att exempelvis upptäcka om somatiska besvär härrör från psykisk ohälsa. Det behövs fler och bättre remisser, bättre förståelse för situationen för äldre med psykisk ohälsa och bättre samordning.

Vad hoppas du att projektet Åldras och må bra kan åstadkomma?

–  Jag hoppas att projektet ska bidra till ökad kunskap hos alla, om äldre med psykisk ohälsa, samt en ökad livskvalitet för äldre.

Tack, Sten, och varmt välkommen till projektet!

Läs mer om Stens bakgrund.