NSPH deltar i forskningsprogrammet UserInvolve, om brukarinflytande inom psykisk hälsa. Programmet har under våren startat ett öppet och interaktivt digitalt forum. Där rapporteras forskares senaste resultat inom brukarinflytande och olika aktörer bjuds in för att diskutera hur man kan gå vidare utifrån resultaten. Varmt välkommen vid nästa tillfälle som är 22 september!

Den 17 maj blev det en mycket välbesökt premiär. Forskaren Hilda Näslund föreläste om mönster i brukarrevisioner. Efteråt blev det engagerad diskussion om vad som behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring.

Syftet är att öka kunskapen om inflytande och delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

SAVE THE DATE: Du kan redan nu boka in nästa Forum UserInvolve den 22 september kl. 13.00-15.00. Då föreläser Jens Ineland på uppdrag av Nordisk Välfärdscenter av brukarinflytande för utsatta grupper på verksamhets- och systemnivå. Jens är docent i socialt arbete vid Umeå universitet.

Intresseanmälan 22/9: userinvolve@umu.se

Vi återkommer med mer information efter sommaren.

Om UserInvolve
UserInvolve är ett forskningsprojekt om utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Det är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer. Syftet är att öka kunskapen om inflytande och delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Kontakt

Anneli Gustafsson

Samordnare User Involve 079-099 28 22

Mårten Jansson

Utredare 073-940 22 78