Vem är du?

För mig är det viktigt att värna om vår demokrati! Jag har doktorerat i statsvetenskap, med inriktning på makt och demokrati. Så många har jobbat med att bygga upp vår svenska demokrati över tid, och jag tycker att det är angeläget att få fler att känna sig viktiga i den. Brukarrörelsen är en jätteviktig del av den, den har stärkt och inspirerat mig.

Anneli Gustafsson. Fotograf: Caroline Andersson

Hur kommer det sig att du sökte den här tjänsten som du nu har på NSPH?

Jag jobbade med peer support tidigare för NSPH Stockholm så jag hade redan en fot inne i brukarrörelsen. Nu senast har jag jobbat på Funktionsrätt tillsammans med unga vuxna med psykisk ohälsa, så att deras röster ska bli mer hörda i Uppsala kommun. Och så har jag ju själv forskarerfarenhet.  För mig är det många saker som möts i den här tjänsten – forskningen och olika delar av brukarrörelsen. Det är jätteviktigt att involvera forskningen i brukarrörelsen och i utvecklingen av metoder för brukarinflytande. I den här rollen fanns det en plats för mig som samordnare.

Vad har du gjort tidigare som du har nytta av hos NSPH?

Jag kan bidra med forskningserfarenheten, politologin och demokratiperspektiven i den här världen. Och det kan jag kombinera med mina praktiska erfarenheter av att driva på utvecklingen av brukarinflytande ute i kommuner på olika sätt. Min egen erfarenhet av psykisk ohälsa är också viktig.

Finns det något inom User Involve som du brinner lite extra för?

Frågan om kommunikation är ju väldigt viktig för att samproduktionen ska fungera. Det fokuserar man sällan på i forskningen, men NSPH är väldigt duktiga på det. Men i det här projektet är forskarna ovanligt utåtriktade! Jag intresserar mig för hur man kan göra bättre forskning genom att kommunicera bättre. Det vill jag gärna vara en del av.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag tycker väldigt mycket om att vara ute i naturen. Det är skönt att ha fötterna på jorden, annars blir det lätt att man använder huvudet för mycket. Jag paddlar och umgås med familjen. Telefonmöten tar jag gärna i naturen, jag tänker bättre där. Och så händer det att jag vinterbadar på vintern. Jag gillar att utmana mina rädslor och flyktinstinkter… Det känns bra efteråt iallafall!

Välkommen, Anneli!