NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har lämnat in en skrivelse till socialdepartementet gällande förslaget om nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som presenterades av 26 myndigheter den 1 september 2023. 

Skrivelsen skickas in i samband med en hearing som statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed bjudit in till den 15 februari 2024, med ett trettiotal företrädare för civilsamhällets organisationer. Under hearingen deltog Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Hjärnkoll, tillsammans med Zarah Melander, intressepolitiskt ombud för NSPH. Syftet med hearingen var att ta del av erfarenheter på området samt ta emot medskick till det fortsatta arbetet med den nationella strategin.  

I skrivelsen lyfter vi bland annat behov av en långsiktighet i arbetet, att det krävs konkreta handlingsplaner och att resurser tillsätts. Vi från patient-, brukar- och anhörigrörelsen behöver också ingå i det fortsatta arbetet som en aktiv part. För att det ska bli möjligt behöver våra organisationer få stärkt finansiering. Vidare betonar vi vikten av brukarinflytande i planering, genomförande och uppföljning av arbetet, samt ett aktivt antistigma-arbete.  

Vi lyfter även hur NSPH och Hjärnkoll kan bidra i arbetet med genomförandet och uppföljningen av den kommande nationella strategin, till exempel genom utbildning, kunskap och metodutveckling om våra målgrupper och brukarinflytande, genom mötesplatser och stödverksamhet och slutligen genom Hjärnkolls verksamhet i syfte att minska stigma kring psykisk ohälsa. 

Läs hela skrivelsen (pdf)