Välkommen till Forum UserInvolve med tema Brukarinflytandet i Norden kunskap och kunskapsluckor. Forumet är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve som presenterar forskningsresultat och diskuterar brukarinflytande inom psykisk hälsa-området.

Jens Ineland som är Docent i socialt arbete och föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning har på uppdrag av Nordens Välfärdscenter sammanställt en översikt om hur brukarinflytande studeras i forskningen, regleras i lagstiftning, och används i praktiken i de olika nordiska länderna.

Under forumets första timme presenterar Jens resultaten från studierna och under den andra timmen öppnar vi för en dialog med alla närvarande. De övergripande frågorna blir då: Vad har bidragit till att utveckla brukarinflytandet fram till idag? Vad behöver vi mer kunskap om för att utveckla det ännu mer?

Du väljer själv om du vill delta under båda delarna, eller bara den första delen, av forumet. Logga gärna in via Zoom några minuter före mötet så att alla är på plats när vi börjar.

Tid: Onsdag den 7 december, kl. 13.00-15.00

Plats: Forum UserInvolve är ett digitalt forum som sker via Zoom

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Alla intresserade är välkomna

Länk till mötet: https://umu.zoom.us/my/urban

Forum UserInvolve är ett samarrangemang mellan Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) och Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF).

Program

Del 1: Presentation och sammanställningen

13.00 – Välkomna (Mårten Jansson, NSPH och Urban Markström, Umeå universitet)

13.10 – Jens Ineland presenterar sin kunskapsöversikt.

13.35 – Reflektion utifrån Jens presentation tillsammans med Kjell Broström, NSPH Stockholm och Sophie Werkö, SBU

13.50 – Paus

Del 2: Diskussion och reflektioner för alla deltagare

14.00 – Presentation av frågeställningar utifrån de presenterade studierna

14.10 – Diskussioner i mindre grupper utifrån frågeställningarna

14.35 – Insamling och diskussion i storgrupp