Gary Belkin gästar Kafferast i kunskapsfabriken under ett besök i Stockholm och berättar om New York Citys uppmärksammade och långsiktiga initiativ Thrive – att under minst tio år satsa på att minska den psykiska ohälsan genom att involvera en lång rad samhällsaktörer i arbetet. För att komma till rätta med de ökande ohälsotalen så vill staden mobilisera på bred front, med alla berörda samhällsinstanser och i nära samarbete med ideella organisationer. Ta del av hans tankar om hur de arbetar med inkludering för förändring, vilket bygger på mångas engagemang.

-Det handlar om att demokratisera kunskapen om psykisk hälsa, och problemlösningen som kan finnas på olika håll i samhället. Vi har inspirerats av innovativa lösningar i u-länderna, med insikten om att när det gäller att hitta nya åtgärder utanför psykiatrin är vi alla utvecklingsländer med mycket att lära, säger Gary Belkin, som ansvarar för Thrive och arbetar på avdelningen för hälsa på New York Citys statsförvaltning.

Med Thrive hoppas de kunna skapa en bred palett av olika lösningar och verktyg för att hjälpa personer med psykisk ohälsa så tidigt som möjligt. Lösningarna skapas inte av professionella inom psykiatrin utan av andra samhällsinstanser utifrån insikten att de har sin egen expertkunskap om psykisk ohälsa att utgå ifrån – vilken kan se olika ut beroende på om insatsen utförs av exempelvis kriminalvården, skolan, universitetet, polisen, eller transportsektorn.

Samtalet sker i närvaro av den kanadensiska implementeringsforskaren Heather Bullock, som studerar utmaningarna och strategierna för att genomföra förbättringar inom vård och omsorg. Detta har hon berättat en hel del om i ett tidigare poddavsnitt.

Vi har i ytterligare ett poddavsnitt, med den brittiska politikern Asher Craig, lyft fram staden Bristols motsvarande satsning på Thrive, inspirerat av satsningen i New York.