I SKL-projektet “Fler vägar in – Breddad rekrytering” ska projektledaren Madelene Wennberg och kommunikatören Freddot Karlsson Andersson undersöka hur man kan skapa nya vägar in i yrkeslivet för personer med funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att genom att fokusera på kompetensprofil snarare än diagnosbegränsningar skapa nya yrkesroller som förhoppningsvis ska kunna avlasta kommunala verksamheter som har ett stort rekryteringsbehov.

Som en del i det arbetet har de använt sina egna erfarenheter av att tillsammans skapa en arbetsplats för Freddot som har kognitiva funktionsnedsättningar.
-Dagens arbetsliv förutsätter stor digital förståelse, och kraven kring detta är ofta outtalade. Jag som medarbetare måste kunna använda många verktyg och lösenord bara för att kunna börja jobba, vilket belastar arbetsminnet och stoppar mig, säger Freddot.

För att komma åt sina egna innersta tankar och känslor i arbetet med att skapa en fungerande arbetsplats för Freddot skrev de varsin dagbok – som de nu börjat att dela med sig av till varandra. Och som de nu delar med sig av i podden!
– Jag har som chef verkligen fått inse vikten av tydlighet i samtalet om arbetet som ska utföras och hur ofta det ändå blir otydligt.  Nyckeln till att få det att fungera handlar om att kunna förstå och utläsa det outtalade på en arbetsplats. Dagboken har tvingat mig att resonera kring detta, vilket har varit nyttigt och jobbigt, säger Madelene.