Kjell Stjernholm är nationellt ansvarig utvecklare för Studieförbundet Vuxenskolans folkbildning på funktionsrättsområdet. Han är även grundare till Mooms-teatern i Malmö. Teatern är så vitt Kjell vet världens enda fullt professionella teater, baserad på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar som är fortbildade på teaterhögskola och löneanställda.

Kjell vill genom Mooms-teatern visa att de med funktionsnedsättningar kan prestera precis lika bra som funktionsnormala personer och driva teatern endast med konstnärliga mål, något som var revolutionerade när teatern grundades på 1980-talet.

Hans arbete har givit tillfälle att fundera över funktionsnedsättning i relation till identitet – personer tillåts inte själva definiera vilka de är utan det gör omgivningen.
-Är du funktionshindrad så ska det vara den dominerande identiteten, oavsett vem du är. Du är inte en älskare, utan en funktionshindrad som har sex.

Samtalet fokuserar på stigmatisering, inflytande och makt. Hur kan man kan göra riktade insatser mot en grupp utan att stigmatisera den? Hur stärker man egentligen en grupp utan att peka ut dem? Under åren har Kjell genom sitt arbete märkt av hur viktigt det är att låta individer ha inflytande över sitt lärande för att skapa en inkluderande fortbildning. Att få göra sin röst hörd och att få vara delaktig är otroligt viktigt oavsett om det gäller vård eller lärandet. #folkrörelse #fortbildning #egenmakt

Läs mer om Moomsteatern här: https://moomsteatern.com/