Varmt välkomna till NSPH:s seminarier i Almedalen  2019

I år fokuserar vi på barn och ungas psykiska hälsa, och anordnar två seminarier på temat. Det ena är ett branschorienterat samtal om hur vi skapar en ”köfri” BUP i praktiken, och det andra är mer av ett inspirationsseminarium om allt det imponerande som kan hända när man låter ungdomar vara med i förbättringsarbetet inom vård, skola och omsorg.

Tisdagen den 2/7

Växa och må bra-projektet: Ta oss på allvar

Ungdomar i åldrarna 16-19 år leder seminariet och berättar om sina erfarenheter från NSPH-projektet Växa och må bra. Det handlar om hur man kan skapa och utveckla metoder för delaktighet och inflytande för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ungdomarna utbildas i att få vara med och påverka och har deltagit aktivt i utvecklingsarbete inom bland annat skola, socialpsykiatri och BUP. Inflytandearbetet som de berättar om är ett konkret exempel hur man kan möta de kommande kraven på ökande delaktighet som blir aktuella i och med att barnkonventionen träder i kraft nästa år.

Medverkande:

Freja, Malin, Elin och Emma från Växa och må bra-projektet
Karin Engberg, projektledare för Växa och må bra-projektet

Plats: Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8 i Visby

Tid: tisdagen den 2 juli 16:00-17:15

Mer information om seminariet här:
https://nsph.se/evenemang/ta-mig-pa-allvar-om-vagar-till-delaktighet-for-ungdomar-med-erfarenhet-av-psykisk-ohalsa

Gör gärna en intresseanmälan via vårt evenemang på Facebook om du vill komma:

https://www.facebook.com/events/1118859011648062

Onsdagen den 3/7

Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till gemensam kraftsamling?

 

Om vi ska klara målet att kapa köerna till BUP krävs en kollektiv samhällsinsats från ALLA instanser som möter barn och unga. NSPH bjuder in till ett seminarium om hur vi tillsammans mobiliserar och skapar en gemensam och långsiktig handlingsplan.

Ambitionen att föra ett samtal bortom problembeskrivningar och skuldbeläggande för att istället titta på vilka nya lösningar som krävs
– det kan handla om bättre samordning, nya samhällstjänster eller sociala innovationer.

 

Medverkande:

  • Acko Ankarberg Johansson, Riksdagsledamot (KD) och ordförande i socialutskottet
  • Marie Härlin, Verksamhetsområdeschef Psykiatri, Region Gotland
  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och f.d. barnombudsman
  • Christer Jonsson, Regionråd i Kalmar län, (C)
  • Anki Sandberg, Ordförande, NSPH
  • Nathalie Sundberg, Ambassadör, Hjärnkoll Ung/Hjärnkoll Stockholm

Moderator är Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman för Riksförbundet Attention

Plats: Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8 i Visby

Tid: onsdagen den 3 juli 14:30-15:45

Mer information om seminariet här:
https://nsph.se/evenemang/kofri-bup-hur-gar-vi-fran-politiskt-lofte-till-gemensam-kraftsamling/

Gör gärna en intresseanmälan via Facebook:
https://www.facebook.com/events/313583646209375

Vi håller som vanligt till i Psykisk Hälsa-huset på Kinbergs plats 8 i Visby