Seminarium i Almedalen i Psykisk Hälsa-huset

Regeringen har utfäst att köerna till BUP ska bort. Men hur ska det gå till i praktiken? Företrädare för BUP varnar för att de inte ensamma kan lösa problemen med den ökande psykiska ohälsan i landet – det krävs en gemensam mobilisering av alla inblandade samhällsaktörer som möter barn och unga. Det är dags att tänka strategiskt kring hur samhället kan kraftsamla kring den psykiska ohälsan hos barn och unga. Fler än BUP måste ha kunskap om och arbeta med psykisk ohälsa på alla nivåer, fler än BUP sitter på lösningarna.

I detta seminarium är ambitionen att föra ett samtal bortom problembeskrivningar och skuldbeläggande för att istället titta på vilka nya lösningar som krävs – det kan handla om bättre samordning, nya samhällstjänster eller sociala innovationer. Vi försöker även lyfta blicken och se vad som görs framgångsrikt i andra länder.

Medverkande:

  • Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot, (KD) och ordförande i socialutskottet
  • Marie Härlin, verksamhetsområdeschef Psykiatri, Region Gotland
  • Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och f.d. barnombudsman
  • Christer Jonsson, regionråd i Kalmar län, (C)
  • Anki Sandberg, ordförande, NSPH
  • Nathalie Sundberg, ambassadör, Hjärnkoll Ung/Hjärnkoll Stockholm

Moderator är Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention

Läs mer om seminariet i Almedalsprogrammet.

Anmäl dig gärna till vårt FB-evenemang om du tror att du kommer och lyssnar!

#barnkonventionen #vård #skola #humanrights #ungdomar#utveckling #barn #unga #delaktighet #inflytande#psykiatri#socialtjänst #elevhälsa #elever #umo #almedalen #barnrättsperspektiv #ohälsa #psykiskhälsa #bup #köfri