Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att främja, följa och stödja omställningen till en god och nära vård för att förbättra primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Särskilt fokus ska vara på hälsofrämjande arbetssätt. Insatserna ska utveckla vården och säkerställa en god kvalitet i mötet med patienten.

Myndigheten ska även följa upp och bedöma effekterna av primärvårdens omhändertagande av psykisk hälsa, samt hur primärvården främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid. I uppdraget ingår att synliggöra patienternas och personalens perspektiv.

Fotograf: Caroline Andersson.

– Vi vet från våra erfarenheter att vårdcentralen ofta är det första mötet med vården och vi välkomnar därför det viktiga uppdrag som Socialstyrelsen fått, säger Conny Allaskog, ordförande NSPH.

Regeringens uppdrag sammanfaller också med NSPH:s valfrågor där NSPH verkar för att patienter ska få rätt vård i rätt tid.

– Väntetiderna och vårdköerna måste kortas och primärvårdens utbud av behandlingar för psykisk ohälsa måste utökas. Dessutom måste ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget tydliggöras, betonar Conny Allaskog.