Anki Sandberg avgick i maj 2021 som ordförande för NSPH. Hon har i drygt ett decennium varit en av de mest centrala personerna inom NSPH och har varit med och satt agendan för brukarsamarbetsorganisationen.

I ett personligt samtal med Mårten Jansson reflekterar hon över NSPH:s framväxt och om brukarorganisationernas utveckling. Från de första organisationerna, RFHL och RSMH, som på sextiotalet växte fram som kamporganisationer med rötter i civilrättsrörelsen, till de mer vårdfokuserade organisationer –exempelvis Schizofreniförbundet och OCD-förbundet – som började dyka upp 80-talet och utgick från olika diagnosbegrepp.

Hon blev redan i unga år föreningsaktiv och beskriver sig som en ”doer” med ganska odramatisk på sitt uppdrag som organisationsledare.

–Vi måste våga möta våga makthavare och stå upp för våra grupper. Jag tror verkligen att vi kan göra saker bättre.

Hon pekar på bemötande som ett oerhört viktigt verktyg för att skapa fundamentet i god vård. För det gäller att skapa en behandlingsallians, så att patienten får möjlighet att hjälpa sig själv.

-Att jag räknas ur ett delaktighetsperspektiv och bjuds in till min hälsoresa – jag tror att det har en enormt stor läkande kraft.