Mattias Vejklint är teamledare på Kommunal utveckling-FoUrum Social välfärd i region Jönköping. Både kommunerna och regionen i Jönköpings län har kommit långt med sitt brukarinflytandearbete när det gäller att involvera själverfarnas engagemang i verksamhetsutvecklingen och att jobba återhämtningsinriktat i mötet med patienter och brukare. Men nu börjar man sakna en motpart – eller snarare en fristående medspelare – för de samhällspolitiska frågorna kring psykisk ohälsa.

På Region Jönköpings hemsida kan du läsa mer om deras satsningar på Peer Support och Recovery College.