Så här före sommaruppehållet passar vi på att släppa två avsnitt på samma gång. Bägge handlar om socialtjänsten i Timrå och deras arbete med att utveckla verksamheterna för försörjningsstöd, stöd till försörjning och socialpsykiatri. I det ena avsnittet (2023/12-A) får ni träffa Helene Hallberg Toivonen och Karin Sandström på enheten för Hållbar Försörjning som för ett par år sedan initierade ett långsiktigt förbättringsarbete tillsammans med sin personal och sina brukare.

I det här avsnittet får ni träffa Jonny Olofsson som var en av de brukare som bjöds in i utvecklingsarbetet och som senare också kom att leda en av de verksamheter som kommunen driver och där personer som behöver hjälp till egen försörjning kan praktisera och få stöd i sin återhämtning.