Hur ska själverfarnas kunskaper kunna få en mer självklar plats i styrningen av vård och omsorg – vid sidan av politikernas, ekonomernas och och personalens kunskap. Hur kan vi i patient- brukar- och anhörigorganisationerna pröva och ompröva våra gemensamma kunskaper och göra dem tydligare och mer användbara? Magnus Karlsson arbetar med civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld Högskola i Stockholm. Han har tidigare studerat brukarorganisationer på psykisk hälsaområdet, såväl i Sverige som i USA. Tillsammans med Martin Börjesson (intervjuad i avsnitt 2020/14) har han skrivit boken Brukarmakt : i teori och praktik.