Deltagare till film och bok är tillsatta. Vi söker fortfarande fler deltagare till vår rapport om vård och stöd till äldre med psykisk ohälsa bosatta i Sörmland!


Organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa söker efter flera personer, 65 år eller äldre med erfarenhet av psykisk ohälsa, som vill dela med sig av sina erfarenheter i en bok, kort film eller rapport. Vi söker både dig med egen erfarenhet och dig som är anhörig. Produktionerna är en del av NSPH:s projekt Åldras och må bra. Du arvoderas för ditt deltagande.

 • Till rapporten är du anonym och intervjuas du av en av våra projektmedarbetare. Vi söker deltagare till flera intervjuer.
 • Redan tillsatt: I filmen samtalar du med en ungdom om era respektive erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi söker deltagare till tre korta filmer.
 • Redan tillsatt: Till boken intervjuas du av en skribent som skriver ihop en kortare berättelse om ditt liv. Vi söker deltagare till åtta intervjuer.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för deltagande genom att fylla i formuläret som du hittar genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl intresse här

Vi ser gärna många olika typer av sökande då vi eftersträvar bred representation sett till psykisk problematik, kön och könsidentitet, funktionsnedsättning, hela det äldre åldersspannet, ursprungsland, sexuell läggning, ekonomisk bakgrund, med mera.

Sista dag för intresseanmälan till rapporten är den 15 april 2022, men anmäl gärna intresse tidigare!

Har du frågor?

Kontakta projektledare Zarah Melander på e-post zarah.melander@nsph.se eller telefon 076-511 26 00.
Om du hellre gör din intresseanmälan via telefon eller e-post kan du kontakta Zarah enligt ovan.

Exempel på erfarenheter

Nedan ger vi exempel på några av de berättelser som varit vanligt förekommande i samtal med äldre med erfarenhet av psykisk ­ohälsa. Även om din erfarenhet inte finns listad nedan så kan den vara intressant för oss. Vi är intresserade av att intervjua både de som levt länge med psykisk ohälsa, och de som fått psykisk ohälsa på äldre dagar.

 • Du är +65 år och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, exempelvis:
  • NPF (ADHD, autism eller Tourettes syndrom) och kan reflektera kring vad det innebär att åldras med NPF
  • Psykossjukdom eller bipolär sjukdom och kan reflektera kring vad det inneburit att åldras med ditt tillstånd
  • Substansberoende och någon form av psykisk ohälsa och kan reflektera kring att åldras med samsjukligheten
 • Dina psykiatriska tillstånd debuterade efter att du fyllt 60 år, exempelvis:
  • Depression, ätstörning, ångestsyndrom, eller liknande
  • PTSD eller psykossjukdom
 • Du är +65 år och anhörig till en person med psykisk ohälsa, exempelvis:
  • Du lever med, eller har på äldre dagar levt med, en partner med psykisk ohälsa.
  • Du har på äldre dagar levt med en nära anhörig som gått bort i suicid.
  • Du tar hand om ditt vuxna barn med psykisk ohälsa och känner oro för vad som händer när du inte längre kan hjälpa till.

Arbetsinsats och ersättning

Rapport

 • Intervju genomförs av en av våra projektmedarbetare under våren 2022. Du och projektmedarbetaren kommer överens om tid och plats för intervjun. Sannolikt håller vi helst telefonintervjuer.
 • Du får vara helt anonym i publikationen.

Arvode: 250 kr/timme.

Film

 • En inspelningsdag i centrala Stockholm 22, 23 eller 24 mars
 • Genomgång och godkännande av färdig film
 • Du ställer upp med förnamn, ålder och ev. ort.
 • Slutgiltig genomgång av film senast under april 2022.

Arvode: 2000 kr samt ersättning för resa enligt överenskommelse.

Bok

 • Intervju med skribent mellan februari och april 2022. Skribenten och du kommer överens om tid och plats för intervjun. Den får gärna ske i en miljö där du känner dig bekväm, exempelvis hemma hos dig. Intervjun beräknas ta 1-2 timmar.
 • Genomläsning och godkännande av färdig text senast under maj 2022.
 • Du ställer upp med förnamn, ålder och ev. ort, samt ett illustrerat porträtt av ditt ansikte.

Arvode: 1000 kr.

Ovanstående ersättningar är skattepliktiga. Skatt dras med 30 %. Utbetalning sker den 25:e, månaden efter utfört arbete.