NSPH har lämnat remissvar på utredningen Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94). Vi ser mycket positivt på att frågan om ett utökat skydd mot diskriminering utreds och att dessa förslag läggs, och beskriver ytterligare behov av förstärkningar som vi sett genom vårt arbete.

Frågan om diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning är en som NSPH:s medlemsförbund har följt under flera decennier. Trots att kartläggningar visar att 3 av 4 svenskar berörs av psykisk ohälsa, antingen som drabbad eller som anhörig, under sin livstid, så finns det fortfarande ett stort stigma och stor okunskap kring frågan.

Läs NSPH:s yttrande här