Hur väl fungerar peer support jämfört med andra stödinsatser för personer mer psykisk ohälsa? Det ska forskaren Patrik Engdahl och hans kollegor studera. I ett första steg ska de göra en kartläggning för att försöka förstå utformningen av peer support i Sverige och hur stödformen används ute i verksamheterna.

Vad händer nu?

Patrik Engdahl, forskare vid Lunds universitet. Fotograf: Caroline Andersson

– Etikprövningsmyndigheten godkände vår  kartläggningsstudie för någon vecka sedan. Det innebär att vi nu befinner oss i en ganska spännande fas att samla in data, både i form av en webbenkät samt intervjuer här under sommaren, säger Patrik Engdahl, verksam vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Varför är det här en viktig studie att genomföra?

– I vissa aspekter ligger Sverige i framkant, mycket tack vare NSPH:s gedigna arbete som bidragit till att peer support som yrkesgrupp expanderat de senaste åren. Av detta skäl är det klokt att kartlägga den svenska kontexten för att skapa kunskap om den nuvarande statusen och utformningen av peer support i Sverige.

På vilket sätt är NSPH involverad i peer support-projektet? Och vad innebär det?

– Kunskapen från kartläggningsstudien kommer att utgöra grunden för att samproducera en peer support-intervention anpassad till den svenska kontexten, där NSPH naturligtvis är viktiga samarbetspartners. Förhoppningen är sedan att vi ska kunna göra en större effektstudie för att jämföra peer support med sedvanliga stödinsatser.

Ordlista – det här sysslar forskarna med:


Samproduktion
 innebär inom forskning en gemensam kunskapsproduktion där universitet tillsammans med externa samarbetspartners löser problem och arbetar tillsammans för att åstadkomma forskningsresultat.

Med intervention menas vanligtvis att forskare studerar ett arbetssätt och/eller en metod. Det sker ofta genom att göra en randomiserad, kontrollerad studie, RCT. Det är ett sätt att studera effekten av en behandlingsmetod i förhållande till en annan vedertagen metod eller ingen behandling alls. Att studien är randomiserad innebär att de som deltar i studien slumpmässigt delas in i två eller fler grupper som sedan ges de olika behandlingarna som ska jämföras.