NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade den 13 november en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

FÖLJ KONFERENSEN VIA YOUTUBE HÄR

Syftet med dagen var att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga.

Dagen riktades till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Besökarnas känslor efter att deltagit i inspirationsdagen 13/11:

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om vad åhörarna tyckte under inspirationsdagen, med flera intressanta förslag på hur anhörigstödet kan förbättras:
Läs resultaten av deltagandet i Menti

 

Program
Programmet som PDF

08.45 – 09.30      Registrering och frukostfralla

09.30 – 09.40     Välkomnande och introduktion
                                 Anki Sandberg, ordförande, NSPH

09.40 – 10.10      Inledningsanförande
                                Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och talesperson i jämställdhetsfrågor

10.10 – 10.40     Hjärnkollambassadör egen erfarenhet
                               Malin Emanuelsdotter, Riksförbundet Hjärnkoll

10.40 – 10.50      Bensträckare

10.50 – 11.20       Anhörigas möte med den psykiatriska vården  presentation för nedladdning
                               Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare, Nka

11.20 – 12.00      Anhöriga – de omöjliga?
                               Åsa Moberg, författare och debattör

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 13.40      Vi kan och vill förbättra – exempel Gävle presentation för nedladdning
                                Maria Berglin och Sofi Hult, anhörigkonsulenter i Gävle

13.40 – 14.10      Att äntligen bli sedd och lyssnad på presentation för nedladdning
                               Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd, Riksförbundet Attention

14.10 – 14.30      Nationell anhörigstrategi presentation för nedladdning
                               Karin Gavelin, Socialstyrelsen

14.30 – 15.00      Eftermiddagsfika

15.00 – 15.40      Panelsamtal – hur går vi vidare?

Anki Sandberg, NSPH, samtalsledare, Ingrid Lindholm, Nka, Zophia Mellgren, SKR och Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

15.45                     Avslutning

 

Information rörande Covid-19:
Konferensen kommer att genomföras med i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Vår ambition är att dessutom så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer i riskgrupp som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen. Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.

 

 

 

 

 

Talare

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och talesperson i jämställdhetsfrågor. Tidigare suttit som socialminister (2017-19) respektive socialförsäkringsminister (2014-2017).
Åsa Moberg, författare och samhällsdebattör. Har skrivit 23 böcker, varav den senaste i våras: ”De omöjliga – från psykiatrireform till dyr och dålig vård”, skriven i samarbete med Anna Fredriksson. Medverkar i Helsingborgs Dagblad, Kullaliv och Dagens Samhälle.
Malin Emanuelsdotter, Hjärnkollsambassadör. Sjuksköterska med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt som anhörig. Hon är även aktiv inom Shedo och sitter i styrelsen för NSPH Halland.
Mats Ewertzon, forskare/möjligörare vid Nka och affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har genomfört flera undersökningar rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, deras livssituation och erfarenheter av kontakt med psykiatrin.
Jenny Kindgren, beteendevetare, arbetar som verksamhetsutvecklare anhörigstöd vid Riksförbundet Attention, har tidigare arbetat som anhörigkonsulent med inriktning mot NPF och psykiatri.
Karin Gavelin, fil dr i statsvetenskap och utredare vid Socialstyrelsens analysavdelning, projektleder regeringsuppdraget att ta fram underlag till en nationell strategi för anhöriga.
Fredrik Sjöberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, som driver Forum för brukarinflytande – kunskapscentrum.
Zophia Mellgren, samordnare på SKR, med lång erfarenhet av arbete på såväl nationell som regional nivå med psykisk hälsa, psykiatri, socialpsykiatri, missbruk och beroende.
Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker hos Nka med inriktningen anhöriga och psykisk ohälsa, har tidigare varit projektledare för det Arvsfondsfinansierade Anhörigprojektet hos NSPH.
Sofi Hult, arbetar som anhörigkonsulent på Anhörigcenter i Gävle sedan 2012. Tillsammans med Maria Bergelin möter hon anhöriga som har närstående med psykisk ohälsa och ger stöd bland annat genom föreläsningar, informationstillfällen, enskilda samtal och anhöriggrupper.
Maria Berglin arbetar som anhörigkonsulent på Anhörigcenter i Gävle sedan 2012. Tillsammans med Sofi Hult möter hon anhöriga som har närstående med psykisk ohälsa och ger stöd bland annat genom föreläsningar, informationstillfällen, enskilda samtal och anhöriggrupper.
Anki Sandberg (moderator). Ordförande för NSPH, Riksförbundet Hjärnkoll respektive Riksförbundet Attention. Sitter i expertgruppen för samsjuklighetsutredningen och är invald i tillgänglighetsdelegationen.