NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Medverkar under konferensen gör bland andra:

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och talesperson i jämställdhetsfrågor
Åsa Moberg, författare och debattör
Jenny Kindgren, verksamhetsutvecklare anhörigstöd, Riksförbundet Attention
Mats Ewertzon, forskare och psykiatrisjuksköterska, Nka
Karin Gavelin, Socialstyrelsen
Dessutom så delar anhörigkonsulenter från Gävle samt en ambassadör från Hjärnkoll med sig av sina respektive erfarenheter

Gör en icke-bindande intresseanmälan redan nu så återkommer vi med mer information om konferensen. Länk till intresseanmälan

Plats: Palmsalen, 7A Posthuset, Vasagatan 28.

Information rörande Covid-19:
Konferensen kommer att genomföras med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Läs mer på vår hemsida om de aktuella anpassningarna inför konferensens på vår hemsida. Vår ambition är att så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer i riskgrupp som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen.

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.