-Har man höga murar måste man jobba för att göra dem transparanta och ge insyn.
Det menar psykologen Märta Wallinius som numera samordnar forskningen på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

I ett samtal med Mårten Jansson berättar hon om arbetet med att försöka skapa en kvalitetssäkrad rättspsykiatrisk vård som samtidigt är förståelig, och hur konkreta handlingsplaner förhoppningsvis ska bidra till minskad risk för återfall i våldsbrott. Mårten undrar över skillnader och likheter mellan rättspsykiatrin och den ordinarie psykiatrin i detta det första av flera samtal om rättspsykiatri som vi ska genomföra under året.

Nota bene: I avsnittet nämner Märta att man inte kan dömas till rättspsykiatrisk vård för vilka brott som helst men är lite osäker på var gränsen går. Regeln är att man bara kan dömas till vård för brott som skulle ha inneburit fängelse i den ordinarie kriminalvården.