Ett poddavsnitt om tro, tillit och psykisk återhämning med föreläsaren och författaren Thérèse Eriksson, som är troende och har egen erfarenhet av bland annat självskadebeteende.  Det blev ett personligt samtal om hur tron utgjort en trygghet och fast punkt i livet i allmänhet, men i synnerhet under perioder av psykisk ohälsa. Och vikten av tillit under dåliga dagar där känslan av ensamhet och övergivenhet dominerar.

-Tron har prövats, och samtidigt förstärkts, under mina sjukdomsår. I synnerhet när jag varit inlagd blev tron en kraftkälla och ett pausrum, där jag rent mentalt och fysiskt kunde få komma bort genom att spela piano och tända ljus i sjukhuskyrkan.  För mig har kyrkan som fysisk och social mötesplats också varit en viktig friskfaktor, då det varit en självklar och inkluderande plats där jag alltid varit välkommen under alla omständigheter, säger Thérèse Eriksson.

Efter att ha samtalat med Thérèse Eriksson om PTSD som vårdskada (avsnitt 2019/02) passade Mårten på att spela in detta bonussamtal om tro och återhämtning. Ett samtal som styrdes av genuin nyfikenhet och öppenhet och som därmed blev något så ovanligt som ett poddavsnitt helt utan klipp.