Vi har tagit pulsen på Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Det blev ett intressant och ögonöppnande samtal om hur vi skapar hållbar hälsa utifrån de mål som FN satt upp för hållbar utveckling.

– Det kommer krävas ett bredare folkligt engagemang där de unga är kärnan i omställningen, säger Gabriel Wikström.

Samtalet kretsar kring det på många sätt ohållbara i vårt nuvarande levnadsätt med misshushållning av mänskliga resurser: social utslagning, växande klyftor, osäkrare arbetsförhållanden, ökad ekonomisk otrygghet och en snedvriden fördelning av ansvar och arbetsbelastning mellan män och kvinnor – alla faktorer som motverkar hållbar hälsa.

– Jag tycker att vi borde utvärdera mycket mer hur det går i samhället utifrån hur folk mår. När vi fattar de riktigt tunga politiska besluten om ekonomi kommer hälsan ganska långt ner på dagordningen. Det är inte att ta ansvar för den sociala hållbarheten, säger Gabriel Wikström.

Han har själv erfarenhet av psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom, vilket ledde till att han 2017 avgick från posten som minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor. I podden reflekterar han även över hur de egna erfarenheterna gav honom mer nyanserade perspektiv, ökad ödmjukhet och solidaritet med utsatta samt om behovet av att känna de egna gränserna för ett hållbart arbetsliv.

– Normerna för hur mycket man förväntas klara av – och stigmat man känner när man inte klarar det – behöver förändras. De tar inte hänsyn till människors faktiska förmåga.

#agenda2030 #NSPHpodd #hållbarhälsa #globalamålen #kafferastikunskapsfabriken

P.s. Gabriel Wikström inledningstalar på vår stora inspirationsdag ”Morgondagens psykiatri – hur skapar vi hållbar hälsa?” Missa inte det! Dagen går att följa här, och presentationerna finns där att se i efterhand.